Veel organisaties stellen de klant centraal. Klantgericht ondernemen is belangrijk geworden en klanttevredenheid is vaak geen middel meer, maar een strategie. De klant is kritischer en mondiger geworden en heeft voldoende kanalen tot zijn beschikking om zijn ervaringen met anderen te delen. U kunt er dus eigenlijk niet omheen: feedback van klanten moet verweven zitten in uw bedrijfsvoering.

Een tevreden klant levert u veel voordelen op:

  • Zij zullen langer gebruik maken van uw producten en/of diensten.
  • Zij zullen over het algemeen meer en vaker herhaalaankopen doen.
  • Zij worden sneller supporter of promoter van uw merk (wat de kans vergroot dat daar nieuwe klanten uit voort komen).
  • Zij zijn makkelijker en goedkoper om te behouden, dan om nieuwe klanten te vinden en deze binnen te halen.

Klanttevredenheid is een bepaler van het succes van uw organisatie, maar ook van ontevreden klanten kan veel worden geleerd. De zwakke plekken worden geduid en hierop kan actie worden ondernomen ter verbetering. Buig uw ontevreden klanten weer om tot tevreden klanten!

Dergelijke inzichten stellen u in staat om uw dienstverlening te optimaliseren. Online onderzoeksbureau MWM2 voert al sinds haar oprichting klanttevredenheidsonderzoeken uit voor haar opdrachtgevers en gebruikt hiervoor een gestandaardiseerd model dat haarfijn aangeeft waar het grootste verbeterpotentieel zit om klanttevredenheid te verhogen.