Er zijn verschillende manieren om klanttevredenheid te meten. MWM2 werkt met een flexibel model. Dat per organisatie op maat wordt gemaakt.

Het model bestaat uit zes Key Performance Indicators (KPI's). Een aantal KPI's zien op het product of dienst die geleverd wordt (dat gaat dus over product/dienst zelf , prijs, bestelling & levering, facturering & betaling etc) en andere KPI's gaan over service (customer service en communicatie & informatieverstrekking).

Er is zijn variabelen per KPI die altijd worden uitgevraagd: daardoor is er vergelijking mogelijk. Het model is echter zo opgebouwd, dat klantspecifieke wensen mogelijk zijn.

Uitkomsten

Met de resultaten van het KTO krijgt u inzicht in mogelijke verbeterstrategieën. Het wordt duidelijk welke aspecten als eerste moeten worden verbeterd, en op welke aspecten een organisatie juist excelleert. Met behulp van prioriteitenmatrices worden sterke en minder sterke KPI's in één oogopslag zichtbaar.

Waarom dit klanttevredenheidsmodel?

Vijf redenen om het gestandaardiseerde KTO model van online onderzoeksbureau MWM2 te gebruiken:

  1. Snelle doorlooptijd: omdat online onderzoeksbureau MWM2 met een vaste set van vragen werkt, is de voorbereidingstijd nihil en kan het veldwerk snel uitgevoerd worden. MWM2 werkt met een rapportagesjabloon waardoor ook de analyse- en rapportageperiode wordt verkort.
  2. Kwaliteit: door de jarenlange ervaring die online onderzoeksbureau MWM2 heeft opgebouwd met KTO's is er een gevalideerde, hoogwaardige set van vragen ontstaan, waarmee betrouwbare en bruikbare resultaten worden geboekt.
  3. Heldere resultaten en concrete handvatten: online onderzoeksbureau MWM2 staat erom bekend om kort, maar krachtig te zijn in haar communicatie. Het PowerPoint-rapport bevat dan ook heldere en duidelijke conclusies en geeft direct concrete vervolgstappen aan.
  4. Benchmarking: omdat online onderzoeksbureau MWM2 met een vaste vragenset werkt, resulteert dit in de opbouw van een benchmark. Hiermee kan voor uw organisatie inzichtelijk worden gemaakt hoe u presteert ten opzichte van andere, vergelijkbare organisaties.
  5. Herhalingsmetingen: De KTO metingen zijn zo opgezet dat deze structureel ingezet kunnen worden om een KTO te herhalen door de tijd heen (wat aan te raden is). Dit levert resultaten op waarmee trends kunnen worden ontdekt. Herhalingsmetingen kunnen nog sneller – en kostenefficiënter – op de rit worden gezet.