Goed personeel binnen halen is doorgaans lastig. Goed personeel een tijd behouden is vaak nog moeilijker, maar voor veel organisaties van vitaal belang. Een goed personeelsbestand is de hoeksteen van het succes van een organisatie; veel medewerkers staan in direct contact met klanten en zorgen ervoor dat klanten tevreden zijn én klant blijven. Daarom kiezen veel organisaties er terecht voor om intern een vinger aan de pols te houden en regelmatig onderzoek te doen onder medewerkers.

Het meest voorkomende onderzoek is het Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Dit heeft als doel de beleving van medewerkers in kaart te brengen.

Online onderzoeksbureau MWM2 heeft een gevalideerd model dat naast werkbeleving (tevredenheid over werkgerelateerde zaken) ook de werkinstelling (de mate van bevlogenheid en betrokkenheid) van medewerkers inzichtelijk maakt.